Loader

SONITA CLINIC

Category
Unique design
SONITA CLINIC
DESCRIPTION

โปรเจครีโนเวทพลิกโฉมครั้งใหญ่ของ SONITA CLINIC คุณหมอโสนิตา เป็นการปรับรูปลักษณ์ของคลินิคใหม่ทั้งหมด คุณหมอเจ้าของคลินิคต้องการให้บรรยากาศของคลินิครู้สึกสะอาด สบายตา เมื่อคนไข้เดินเข้ามาแล้วรู้สึกหายจากอาการป่วย สบายใจ และสุขภาพดี

COST

1 Million baht

DURATION

2 months

BEFORE & AFTER

จากโจทย์ที่ดูเหมือนจะง่าย แต่ไม่ง่ายนี้นั้น เราระมัดระวังและเลือกใช้สี รูปทรงต่างๆที่เหมาะสม เน้นให้มีความเรียบง่าย สบายตา เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการจะได้รู้สึกผ่อนคลายและเป็นมิตร การปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของคลินิคครั้งนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วยังช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ดีในการทำงานอีกด้วย

SONITA CLINIC

_DSC5633
_DSC5639
_DSC5643
_DSC5630
_DSC5662
_DSC5622
_DSC5672
_DSC5674
_DSC5654
_DSC5656
_DSC5633 _DSC5639 _DSC5643 _DSC5630 _DSC5662 _DSC5622 _DSC5672 _DSC5674 _DSC5654 _DSC5656